skip to Main Content
Telefón: 0904 650 410    Email: kusyn@kusyn.sk

KERN AET Analytická váha

Supermoderné špičkové váhy s dotykovým displejom a kompletnou ponukou funkcií pre náročné procesy

Popis

 • 2 Infračervené senzory

na bezdotykové ovládanie funkcií , ako je TARA , vynulovanie , tlač , začatie alebo prerušenie kalibrácie , databázy alebo otvorenie menu a mnohých ďalších – stačí pohyb ruky !

 • Moderný dotykový displej

Veľký podsvietený a dotykový LCD displej s výškou číslic 17 mm , uhlopriečkou displeja 5,7 “ ( cca. 145 mm ) , ŠxV 115×86 mm . rozmery ovládacej jednotky ŠxHxV 208x150x71 mm .

 • 3 tlačidlá rýchlej voľby

pre často používané aplikácie , funkcie , nastavenia alebo hodnoty v pamäti

 • určovanie rozdielu

Prevažovania vzorky pred jeho ďalším spracovaním a po ňom a automatický výpočet hodnoty rozdielu ( iba AET , PET )

 • Intuitívne ovládanie zvyšuje efektivitu a šetrí náklady

Pohodlný záznam údajov o tovare na PC , načítanie položiek vo váze pomocou pripojeného snímača čiarových kódov alebo RFID , zobrazovanie výsledku váženia na veľkej obrazovke alebo druhom displeji , odosielanie výsledkov cez riadiace výstupy , prenos dát na PC , tlačiareň alebo záznamové zariadenie .

 • elektronická libela

nepretržite kontroluje polohu váhy , spustí alarm pri nesprávnom umiestnení a zobrazuje optické korekčné značky

 • Pohodlné navažovanie podľa receptúr

do pamäte je možné uložiť kompletné receptúry so všetkými ingredienciami a príslušnými cieľovými hodnotami , názvy , tolerancií , hodnotami tary atď Praktická prevodné funkcie v prípade navážania iného množstva jednej ingrediencie automaticky prepočíta požadované množstvo ostatných ingrediencií receptúry .

 • Individuálne formátovanie výtlačku , až 16 formátov pohodlne editovateľných z počítača .
 • vysoká konektivita

1 x Ethernet
2 x RS – 232
2 x USB
1 x prídavný displej
digitálne vstupy / výstupy ( 4 vstupy / 4 výstupy ) napr k výmene dát alebo pripojenie snímača čiarových kódov alebo RFID k rýchlemu vyvolávanie uložených položiek

 • Možnosť uloženia individuálnych nastavení používateľa

Užívateľské meno / číslo
heslo
oprávnenie
jazyk menu
užívateľské profily
Prídavný režim hosťa pre neregistrovaných užívateľov

 • štatistické funkcie

k štatistickému vyhodnocovanie sérií meraní . Grafické zobrazenie nameraných hodnôt môže užívateľ využívať na kontrolu a hodnotenie výsledkov

Intuitívne kalibrátor pipiet – funkcie podľa ISO 8655
ku kontrole pipetovacího objemu a minimalizáciu rizík pri každodennej práci s pipetami ( iba AET )

 • záznamové zariadenie

Bezpapierová archivácia výsledkov váženia , porov . informácie na str 13

 • Výmena dát cez USB

na nahrávanie aktualizácií softvéru , exportu výsledkov váženia , exportu / importu databáz , nastavenie váhy , výmene dát medzi jednotlivými váhami a mnohým ďalším účely .

 • Obrovská databáza ( 1 GB )

sa môže pomocou doplnkového softvéru vyplňovať na PC . Obzvlášť výhodná pri počítaní mnohých položiek tovaru , pri inventúre , pri kontrolnom vážení , ukladanie receptúr atď

technické údaje

 • Hák pre podlahové váženie , ako štandard
 • Rozmery vážiacej dosky , nerez oceľ , Ø 85 mm
 • Vonkajšie rozmery ŠxHxV u modelov
 • s [ d ] = 0,01 mg : 217x573x348 mm
 • s [ d ] = 0,1 mg : 217x360x348 mm
 • Vážiaci priestor ŠxHxV 217x360x348 mm
 • Prípustný rozsah teploty prostredia
 • 18 ° C / 30 ° C

príslušenstvo

 • Stôl na váženie , na tlmenie otrasov a vibrácií , ktoré by inak mohli skresliť výsledok váženia , KERN YPS – 03
 • Sada na určovanie hustoty kvapalín a pevných látok ≤ 1 ≥ . Intuitívne vedenie užívateľa krok za krokom a zobrazenie hustoty priamo na displeji , podrobnosti nájdete na str 142 , KERN YDB – 01
 • Vhodná tlačiareň – nájdete v oddielu príslušenstva

Upozornenie pre modely s možnosťou úradnej kalibrácie : Pri použití v oblasti, kde je povinná úradné kalibrácia , si úradné kalibráciu objednajte zároveň s váhou . Pre úradné kalibráciu potrebujeme kompletnú adresu miesta používania .

Untitled Document
Kód produktu Vážiaci rozsah
[Max]
g
Presnosť
[d]
mg
Overovacia hodnota
[e]
mg

Minimálne
zaťaženie
[Min]
mg

Opakov.
mg
Linearita
mg
Možnosť overenia Možnosť DKD
Kalib. Certifikátu
AET 500-4
510
0,1
 
 
0,2
0,5
-
AET 200-5DM
82 | 220
0,01 | 0,1
1 | 1
0,001
0,04 | 0,1
0,1 | 0,2
AET 100-5M
100
0,01
1
0,001
0,05
0,1
AET 200-4NM
220
0,1
1
0,01
0,2
0,3

 

 

Back To Top
×Close search
Search