skip to Main Content
Telefón: 0904 650 410    Email: kusyn@kusyn.sk

RODEM 5

Zariadenie pracuje na princípe reverznej osmózy bez potreby elektrickej energie.

Popis

Zariadenie pracuje na princípe reverznej osmózy bez potreby elektrickej energie. Predúpravu vody zaisťuje jednak filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený zo 100% polypropylénu, ďalej potom filter so spekaným aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru. Reverznú osmózu zaisťuje polopriepustná membrána modulového typu. Nami používané membrány firmy Filmtec zaisťujú vysokú kvalitu vody pri pomerne dlhej životnosti. Zaručené minimálne odsolenie je 95% pri životnosti 1-2 roky. Bakteriálne oživenie je pri trvalej prevádzke odstraňované až z 99%. Kvalita vyrobenej demineralizovanej vody z tohto prístroja ešte nedosahuje kvalitu destilovanej vody (do 5 µS/cm) a má vodivosť 20 až 50 µS/cm v závislosti na vodivosti vstupnej vody. Výkon zariadenia môže byť do 1, 3, 5, 7, 9, 14 alebo 18 litrov demineralizovanej vody za hodinu.

  • Rozmery zariadenia: 40 x 35 cm.
  • Inštalácia je na stenu.

Bežne sa zariadenia RODEM pripájajú na rozvod pitnej vody s vodivosťou do 900 µS/cm (RODEM 7 do 500 µS/cm) a tlaku min.0,28 MPa. Pomer demin. vody k odpadovej je cca 1: 4. Rozmery zariadení: RODEM 5 a 7 : 40 x 35 cm , RODEM 6 : 60 x 35 cm. Inštalácia je na stenu. Zar. RODEM sú dodávané s digit. konduktometrom na okamžitú kontrolu kvality výstupnej vody. Tiež je možné podľa želania doplniť UV lampou a zvyšovačom tlaku (čerpadlom) vstupnej vody. Všetky typy vyrábaných zariadení možno dodat aj s automatickou prevádzkou. Riadiaca jednotka zapína alebo vypína zariadenie podľa výšky hladiny demineralizovanej vody v záchytnej nádrži.

Charakteristika výstupnej vody zo zariadení RODEM.

Demin. voda je zbavená 90% iontov, ďalej látok s molekulovou hmotnostou nad 300 a látok koloidných. Zariadenia RODEM 6 a RODEM 7 bežne dosahujú výstupnú vodivosť pod 1 µS/cm, čo umožňuje ich použitie v laboratóriách.

Automatická prevádzka zariadení RODEM sa montuje za príplatok. Automatická prevádzka zariadenia šetrí membránu RO, filtre a ionexové náplne.

Back To Top
×Close search
Search