skip to Main Content
Telefón: 0904 650 410    Email: kusyn@kusyn.sk

RODEM 7

Zariadenie je určené najmä pre výrobu demineralizovanej vody v zdravotníctve. S UV lampou v lekárňach.

Popis

Rozmerovo je zariadenie zhodné s RODEM 5, ale prevedením a kvalitou výstupnej vody (do 1 µS/cm) je totožný so zariadením RODEM 6. Výkon je 1 alebo 3 litre vyrobenej demineralizovanej vody za hodinu.

Zariadenie pracuje na princípe reverznej osmózy bez potreby elektrickej energie. Predúpravu vody zaisťuje jednak filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený zo 100% polypropylénu, ďalej potom filter so spekaným aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru a kolónou na dočistenie, ktorá obsahuje zmes silne kyslého katexu a silne zásaditého anexu. Reverznú osmózu zaisťuje polopriepustná membrána modulového typu. Nami používané membrány firmy Filmtec zaisťujú vysokú kvalitu vody pri pomerne dlhej životnosti. Zaručené minimálne odsolenie je 95% pri životnosti 1-2 roky. Bakteriálne oživenie je pri trvalej prevádzke odstraňované až z 99%. Kvalita vyrobenej demineralizovanej vody z tohto prístroja ešte nedosahuje kvalitu destilovanej vody (do 5 µS/cm) a má vodivosť 20 až 50 µS/cm v závislosti na vodivosti vstupnej vody. Ionexová náplň je umiestnená vo zvlášť na tento účel vyvinutých puzdrách. Výhoda týchto puzdier je v mnohonásobnom použití a v jednoduchej výmene náplne. Týmto spôsobom dočistenia je zaistená stabilne vysoká čistota vody s vodivosťou do 1 µS/cm. Pri použití zariadení RODEM 6 a RODEM 7 na výrobu demineralizovanej vody kvality vody destilovanej (do 5 µS/cm), možno dosiahnuť úsporu v hodnote ceny 1 kWh elektrickej energie (min. 0,15€) na každom litri vyrobenej demineralizovanej vody oproti destilovanej vode získanej z klasického elektrického destilačného prístroja, nakoľko zariadenie pracuje bez potreby elektrickej energie a má tiež nižšiu spotrebu vody.

  • Výkon: 1 alebo 3 litre vyrobenej demineralizovanej vody za hodinu
  • Rozmery zariadenia: 40 x 35 cm
  • Inštalácia na stenu

K zariadeniu je možné doobjednať UV lampu ktorá zabezpečuje zničenie všetkých baktérií nachádzajúcich sa vo vode. V takomto prevedení je vhodná pre použitie v lekárňach.

Bežne sa zariadenia RODEM pripájajú na rozvod pitnej vody s vodivosťou do 900 µS/cm (RODEM 7 do 500 µS/cm) a tlaku min.0,28 MPa. Pomer demin. vody k odpadovej je cca 1: 4. Rozmery zariadení: RODEM 5 a 7 : 40 x 35 cm , RODEM 6 : 60 x 35 cm. Inštalácia je na stenu. Zar. RODEM sú dodávané s digit. konduktometrom na okamžitú kontrolu kvality výstupnej vody. Tiež je možné podľa želania doplniť UV lampou a zvyšovačom tlaku (čerpadlom) vstupnej vody. Všetky typy vyrábaných zariadení možno dodat aj s automatickou prevádzkou. Riadiaca jednotka zapína alebo vypína zariadenie podľa výšky hladiny demineralizovanej vody v záchytnej nádrži.

Charakteristika výstupnej vody zo zariadení RODEM.

Demin. voda je zbavená 90% iontov, ďalej látok s molekulovou hmotnostou nad 300 a látok koloidných. Zariadenia RODEM 6 a RODEM 7 bežne dosahujú výstupnú vodivosť pod 1 µS/cm, čo umožňuje ich použitie v laboratóriách.

Demin. voda zo zariadení RODEM 6 a 7 vyhovuje:

ČSN 684063 – destilovaná voda Čs. lékopis č.4 AQUA purificata United States Pharmacopeial Standards.
Bežne sa zariadenia RODEM pripájajú na rozvod pitnej vody s vodivosťou do 900 µS/cm (RODEM 7 do 500 µS/cm) a tlaku min.0,28.

MPa zariadenia RODEM sú dodávané s digitálnym vodivostimerom na okamžitú kontrolu kvality výstupnej vody.

Automatická prevádzka zariadení RODEM sa montuje za príplatok. Automatická prevádzka zariadenia šetrí membránu RO, filtre a ionexové náplne.

Back To Top
×Close search
Search