skip to Main Content
Telefón: 0904 650 410    Email: kusyn@kusyn.sk

Nový a kompletný katalóg laboratórneho sortimentu

Kompletný katalóg laboratórneho vybaveniaStiahnite tu

Nový a katalóg s LLG produktmi

Nový a katalóg s LLG produktmiStiahnite tu

Laboratórne prístroje – meranie fyzikálnych veličín

V katalógu nájdete: Váhy, PH metre, Elektródy, pH/ION/mV metre, Konduktometre, Oximetre, Multimetre, Termostaty, Kalorimetre, Fotometre, Spektrofotometre, Kyvety, Turbidimetre, Refraktometre, Polarimetre, Počítadla kolónií, Analyzátory bodu vzplanutia, Bodotávky, Luxmeter, Hlukomer, Tlakomer, Otáčkomer, Viskozimetre a Mikroskopy.

Prístroje na meranie fyzikálnych veličín   Prístroje na meranie fyzikálnych veličín

Laboratórne prístroje – príprava vzoriek časť 1

V katalógu nájdete: destilačné prístroje, demineralizačné prístroje, umývacie automaty, ultrazvukové čističe, premývačky pipiet, vývevy, vákuové stanice, čerpadlá, mlynčeky a mlyny, preosievačky, homogenizátory, miešadlá, miešačky, trepačky a centrifúgy.

Prístroje na prípravu vzoriek časť 1   Prístroje na prípravu vzoriek časť 1

Laboratórne prístroje – príprava vzoriek časť 2

V katalógu nájdete: centrifúgy, pece, výhrevné dosky, výhrevné hniezda, kúpele, termostaty, sušiarne a inkubátory (Binder, BMT, Memmert), sterilizátory, autoklávy, rotačné výkuové odparky, chladničky, mrazničky, a hlbokomraziace boxy.

Prístroje na prípravu vzoriek časť 2   Prístroje na prípravu vzoriek časť 2

Demineralizačné prístroje RODEM

Neprehliadnite samostatnú sekciu pre demineralizačné prístroje RODEM

Výroba destilovanej vody nebola nikdy jednoduchšia !

Back To Top
×Close search
Search