skip to Main Content
Telefón: 0904 650 410    Email: kusyn@kusyn.sk
Rodem 5

RODEM 5

Zariadenie pracuje na princípe reverznej osmózy bez potreby elektrickej energie. Predúpravu vody zaisťuje jednak filter mechanických nečistôt, ktorý je vyrobený zo 100% polypropylénu, ďalej potom filter so spekaným aktívnym uhlím na odstránenie voľného chlóru. Reverznú osmózu zaisťuje polopriepustná membrána modulového typu. Nami používané membrány firmy Filmtec zaisťujú vysokú kvalitu vody pri pomerne dlhej životnosti. Zaručené minimálne odsolenie je 95% pri životnosti 1-2 roky. Bakteriálne oživenie je pri trvalej prevádzke odstraňované až z 99%. Kvalita vyrobenej demin. vody z tohto prístroja ešte nedosahuje kvalitu destilovanej vody (do 5 microS/cm) a má vodivosť 20 až 50 microS/cm v závislosti na vodivosti vstupnej vody. Výkon zariadenia môže byť do 1, 3, 5, 7, 9, 14 alebo 18 litrov demin. vody za hodinu.
Rozmery zariadenia: 40 x 35 cm. Inštalácia je na stenu.

Rodem 5R

RODEM 5R

Ako zariadenie RODEM 5 len namiesto mechanického a uhlíkového filtra je použitý jeden kombinovaný filter. Zariadenie sa dodáva aj s príslušenstvom na jednoduché pripojenie k rozvodu vody v domácnostiach. Zariadenie je určené najmä pre výrobu demineralizovanej vody pre akvarijné rybičky v domácnostiach. Výkon je 3 lit. demi vody za hodinu.

Rodem 6
Rodem 6 Automat

RODEM 6 a RODEM 6 Automat

Oproti zariadeniu RODEM 5 je ešte naviac vybavený kolónou na dočistenie, ktorá obsahuje zmes silne kyslého katexu a silne zásaditého anexu. Ionexová náplň je umiestnená vo zvlášť na tento účel vyvinutých puzdrách. Výhoda týchto puzdier je v mnohonásobnom použití a v jednoduchej výmene náplne.Týmto spôsobom dočistenia je zaistená stabilne vysoká čistota vody s vodivosťou do 1 microS/cm. Pri použití zariadení RODEM 6 a RODEM 7 na výrobu demin. vody kvality vody destilovanej (do 5 microS/cm), možno dosiahnut úsporu v hodnote ceny 1 kWh ele. energie (min. 4 Sk) na každom litri vyrobenej demin. vody oproti destilovanej vody získanej z klasického elektrického destilačného prístroja, nakoľko zariadenie pracuje bez potreby elektrickej energie a má tiež nižšiu spotrebu vody. Dodávajú sa s výkonom 3, 5, 7, 9, 14 a 18 lit. vyrobenej demin. vody za hodinu .

Rozmery zariadenia: 100 x 35 cm. Inštalácia je na stenu.

RODEM 7

RODEM 7

RODEM 7

Rozmerovo je zariadenie zhodné s RODEM 5 ale prevedením a kvalitou výstupnej vody (do 1 microS/cm) je totožný so zariadením RODEM 6. Výkon je 1 alebo 3 lit. vyrobenej demin. vody za hodinu.

Rozmery zariadenia: 40 x 35 cm. Inštalácia je na stenu.

Bežne sa zariadenia RODEM pripájajú na rozvod pitnej vody s vodivosťou do 900 microS/cm (RODEM 7 do 500 microS/cm) a tlaku min.0,28 MPa. Pomer demin. vody k odpadovej je cca 1: 4. Rozmery zariadení: RODEM 5 a 7 : 40 x 35 cm , RODEM 6 : 60 x 35 cm. Inštalácia je na stenu. Zar. RODEM sú dodávané s digit. konduktometrom na okamžitú kontrolu kvality výstupnej vody. Tiež je možné podľa želania doplniť UV lampou a zvyšovačom tlaku (čerpadlom) vstupnej vody. Všetky typy vyrábaných zariadení možno dodat aj s automatickou prevádzkou. Riadiaca jednotka zapína alebo vypína zariadenie podľa výšky hladiny demineralizovanej vody v záchytnej nádrži.

Charakteristika výstupnej vody zo zariadení RODEM.

Demin. voda je zbavená 90% iontov, ďalej látok s molekulovou hmotnostou nad 300 a látok koloidných. Zariadenia RODEM 6 a RODEM 7 bežne dosahujú výstupnú vodivosť pod 1 microS/cm, čo umožňuje ich použitie v laboratóriách.

Demin. voda zo zariadení RODEM 6 a 7 vyhovuje:

ČSN 684063 – destilovaná voda Čs. lékopis č.4 AQUA purificata United States Pharmacopeial Standards.
Bežne sa zariadenia RODEM pripájajú na rozvod pitnej vody s vodivosťou do 900 mS/cm (RODEM 7 do 500 microS/cm) a tlaku min.0,28.

MPa zariadenia RODEM sú dodávané s digit. vodivostimerom na okamžitú kontrolu kvality výstupnej vody.

Automatická prevádzka zariadení RODEM

sa montuje za príplatok. Automatická prevádzka zariadenia šetrí membránu RO, filtre a ionexové náplne.

Back To Top
×Close search
Search